Rakyat Lampung Berjaya
(Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera)